1398/01/31 10:57:32

مرحله پاياني مسابقات مناطق فوتبال در رده سني هفده سال به میزبانی استان البرز

مرحله پاياني مسابقات مناطق فوتبال در رده سني هفده سال از تاريخ ٢ ارديبهشت ماه به مدت ٤ روز و به ميزباني استان البرز و تيم جاويد كرج در زمين شهيد چمران برگزار خواهد شد.

علاوه بر تيم جاويد كه ميزبان اين مسابقات مي باشد تيم هاي اكباتان اردبيل ، استقلال گلستان و مدرسه عالي مشهد نيز حضور خواهند داشت