1398/05/30 13:27:14

مرحله يك هشتم نهايي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران كشور برگزار شد

مرحله يك هشتم نهايي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران كشور برگزار شد

مرحله يك هشتم نهايي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال دختران كشور صبح امروز با انجام هشت ديدار پيگيري شد و در پايان هشت تيم مرحله يك چهارم نهايي اين تورنمنت مشخص شدند

مرحله يك چهارم نهايي عصر امروز از ساعت ١٧:٣٠ آغاز خواهد شد

نتايج مرحله يك هشتم نهايي و برنامه يك چهارم نهايي به شرح زير مي باشد:

تهران ۱ - اصفهان ۱
(در ضربات پنالتی اصفهان ۵ بر ۴ برنده شد)

خراسان رضوی ٠ - کهکیلویه و بویر احمد ٠
(در ضربات پنالتی خراسان رضوی ۴ بر ۲ برنده شد)

البرز ۲ - کردستان ۲
(در ضربات پنالتی کردستان ۴ بر ۳ برنده شد)

کرمان ٠ - کرمانشاه ١

خوزستان ۴ - چهارمحال بختیاری ١

همدان ٠ - آذربايجان شرقی ۱

ایلام ۳ - قزوین ۲

زنجان ٠ - فارس ۳