1397/12/08 14:08:44

محمد حشمتي دبير مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز در پیامی از برگزاري سالم و با انضباط مجمع تقدیر و تشکر نمود

محمد حشمتي دبير مجمع انتخاباتي هيات فوتبال استان البرز ضمن تمجيد از برگزاري سالم و با انضباط مجمع هيات فوتبال استان البرز ، از مهدي تاج رياست فدراسيون فوتبال ج.ا.ا و هيات همراه ،دكتر غفراني مدير كل اداره ورزش و جوانان استان و مسئولين اين سازمان، اعضاي مجمع،اصحاب محترم رسانه و كانديدا ها براي برگزاري اين مجمع تشكر نمود و براي مهندس بيك وردي رياست جديد هيات فوتبال استان البرز در ادامه راه آرزوي موفقيت نمود