1398/08/01 18:45:50

محسن عالمی رییس دپارتمان مسابقات هیات فوتبال استان البرز شد

در حاشيه نشست صميمانه رييس ، دبير و اعضاي هيات فوتبال استان به مناسبت هفته تربيت بدني و ورزش، با حكم بيك وردي رياست هيات فوتبال استان البرز ، محسن عالمي كه پيشتر به عنوان دبير واحد مسابقات فعاليت مي نمود به عنوان رييس اين واحد منصوب گرديد
با آرزوي موفقيت براي ايشان در ادامه فعاليت هاي خود در واحد مسابقات هيات فوتبال استان البرز