1399/11/25 13:04:35

لیگ برتر فوتبال #بانوان کشور | هفته دهم

 

لیگ برتر فوتبال بانوان کشور | هفته دهم

پرونده این فصل نماینده البرز با شکست در مقابل سپاهان بسته شد

نماینده البرز 1
 سپاهان اصفهان 4

 تک گل البرزی ها را فاطمه خندان به ثمر رساند