1399/01/10 01:45:38

كاظم صادقي مسئول كميته فوتسال هيات فوتبال استان البرز در گفتگو عيدانه با روابط عمومي اين هيات گفت:

كاظم صادقي مسئول كميته فوتسال هيات فوتبال استان البرز در گفتگو عيدانه با روابط عمومي اين هيات گفت:
 
در سال ٩٨ حدود ٤٠٠ مسابقه در ٨ رده سني در فوتسال استان البرز برگزار شد كه اين مسابقات نسبت به سال هاي گذشته از سطح كيفي بسيار بالاتري برخوردار بود.
 
به اميد خدا امسال نيز بعد از ريشه كن شدن ويروس كرونا و مطلوب شدن شرايط ، فصل جديد مسابقات را با كيفيت بالاتري نسبت به سال هاي گذشته از سر خواهيم گرفت.
 
در تلاشيم پس از  عادي شدن شرايط فصل جديد مسابقات را از اوايل يا اواسط تابستان آغاز نماييم.