1398/04/08 18:51:23

كارگاه آموزشي روانشناسي فوتبال پايه با همت باشگاه شاهين كرج برگزار شد

 

كارگاه آموزشي روانشناسي فوتبال پايه با همت باشگاه شاهين كرج برگزار شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز كلاس دانش افزايي و كارگاه يك روزه روانشناسي پايه توسط باشگاه شاهين كرج و با همكاري و تدريس دكتر مهراني در مجموعه ورزشي شاهين برگزار شد

در حاشيه برگزاري اسن كلاس بيك وردي رييس هيات فوتبال استان به همراه اعضا هيات رييسه ، مسئولين و پيشكسوتان فوتبال استان از اين كلاس بازديد نمودند

از مباحث مطرح در اين كلاس مي توان به قوانين موفقيت ، شناخت بهتر فرزندان ، هدف مندي و ... اشاره نمود.

همچنين در پايان اين كلاس بيك وردي و هيات همراه از دانشگاه تازه تاسيس علمي كربردي شاهين كرج نيز بازديد نمودند.