1398/06/26 12:30:02

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام جام حذفي انجام شد/ گل ريحان ميزبان استقلال تهران و شهداي رزكان ميهمان پيكان

قرعه کشی مرحله یک شانزدهم جام جام حذفي انجام شد/ گل ريحان ميزبان استقلال تهران و شهداي رزكان ميهمان پيكان
سایپا - داماش گیلانیان
گل ریحان البرز  - استقلال تهران
استقلال ماهشهر - مس نوین