1399/01/10 01:46:32

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه؛ سالروز میلاد باسعادت امام حسین (ع)  "روز پاسدار" ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) "روز جانباز" و ولادت باسعادت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد.

فرا رسیدن اعیاد شعبانیه؛ سالروز میلاد باسعادت امام حسین (ع)  "روز پاسدار" ولادت حضرت ابوالفضل عباس (ع) "روز جانباز" و ولادت باسعادت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد.