1398/12/19 10:46:30

شهیدان چپردار به عنوان پر طرفدارترين تيم در ليگ جوانان كرج در فصل ٩٨ انتخاب گرديد

با راي مخاطبين كانال روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز تيم فوتبال " شهيدان چپردار   " با كسب ٥٢ درصد آرا پر طرفدارترين تيم در ليگ جوانان كرج در فصل ٩٨ انتخاب گرديد