1399/09/08 12:07:45

شهادت دانشمندگرانقدر محسن فخری زاده را محضر امام زمان(عج) ، رهبر معظم انقلاب و مردم شهید پرور و شریف ایران تسلیت عرض می نماییم

شهادت دانشمندگرانقدر محسن فخری زاده را محضر امام زمان(عج) ، رهبر معظم انقلاب و مردم شهید پرور و شریف ایران تسلیت عرض می نماییم