1399/02/27 17:38:26

روز روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد

27 اردیبهشت‌ ماه به نام روز ارتباطات و روابط عمومی مزین شده است؛ روز پاس‌داشت تلاش و کوشش کسانی که برای معرفی و تعالی سازمان خود از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کنند.
بدون تردید روابط عمومی به رکن اساسی نظام ارتباطی و اطلاع رسانی نقش تعیین کننده ای در افزایش آگاهی های آحاد جامعه، فرهنگ سازی و تنویر افکار عمومی، برعهده دارد.
روز روابط عمومی و ارتباطات گرامی باد