1398/03/27 19:05:30

 روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز در پيامي از اعضاي مجمع هيات فوتبال استان البرز تشكر و قدر داني نمود،متن اين پيام به شرح زير است:

 روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز در پيامي از اعضاي مجمع هيات فوتبال استان البرز تشكر و قدر داني نمود،متن اين پيام به شرح زير است:

اعضای محترم مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان البرز

هیچ چیز جز رضایت حق تعالی پاداش جسم و روح بندگان مخلص او نیست لکن به مصداق کلام شریف (( لم یشکر الخالق لم یشکر المخلوق )) و با توجه به زحمات و تلاش مسئولانه شما عزیزان در اجرای مجمع سالیانه و انتخاباتی هیات رییسه هیات فوتبال استان البرز ، احساس مسئولیت و رای قاطع شما همراهان دلسوز فوتبال در انتخاب شایسته آقای مصطفی سعیدی سیرایی و سرکار خانم نسیم پیله ور به عنوان نواب رییس و همچنین آقایان مسلم ناصر خاکی و رحیم اسفندیاری به عنوان نمایندگان هیات شهرستان ها و باشگاه ها در هیات فوتبال استان البرز تقدیر و تشکر می نماییم.

از درگاه ایزد منان دوام عزت وسلامت، تداوم همکاری و تاثیر شما بزرگواران درراستای دستیابی به اهداف عالیه و ارتقای کیفیت و نشاط فوتبال استان پر افتخار البرز را مسئلت داریم

روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز