1396/04/21 18:11:57

در مراسم تجلیل از داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال، رده بندی بهترین داوران فوتبال ایران در لیگ شانزدهم  اعلام شد

در مراسم تجلیل از داوران و کمک داوران لیگ برتر فوتبال، رده بندی بهترین داوران فوتبال ایران در لیگ شانزدهم به شرح زیر اعلام شد:


۱- علیرضا فغانی
۲- بیژن حیدری
۳- حمید حاج ملک
۴- سیدمهدی سیدعلی
۵- موعود بنیادی فر
۶- اشکان خورشیدی
۷- حسین زرگر
۸- حسن اکرمی
۹- پیام حیدری
۱۰- محمدرضا فغانی
۱۱- محمد رضا اکبریان
۱۲- سیدرضا مهدوی
۱۳ - رضا کرمانشاهی
۱۴ - وحید کاظمی
۱۵ -محمدحسین زاهدی فر