1396/07/29 18:00:23

رتبه هشتم فوتبال استان البرز در کشور

هیات فوتبال استان البرز مقام هشتم فعالیت های هیات های فوتبال کشور را کسب نمود

رتبه هشتم فوتبال استان البرز در کشور

هیات فوتبال استان البرز مقام هشتم فعالیت های هیات های فوتبال کشور را کسب نمود

با توجه به اینکه حضور تیم های لیگ برتر فوتبال اولویت برای رتبه بندی دارد کسب مقام هشتم بسیار حائز اهمیت می باشد