1399/11/27 13:45:01

دیدار رئیس و اعضا هیئت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ با آقای مهندس گلسرخی- سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان 

 

دیدار رئیس و اعضا هیئت فوتبال شهرستان ساوجبلاغ با آقای مهندس گلسرخی- سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان

دیدار و نشست صمیمانه آقایان
حاج محمد فیروزگاه - رئیس هیئت
سید محسن حسینی- دبیر هیئت
علی توانگر - عضو هیئت رئیسه
مهدی قره حسنلو- عضو هیئت رئیسه
سید یوسف کاظمی- مسئول کمیته جوانان و پایه

با آقای گلسرخی - سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان شهرستان ساوجبلاغ