1399/11/27 13:44:04

دومین پیروزی فصل نماینده البرز باز هم در کرج رقم خورد

لیگ دسته سه فوتبال کشور | هفته هفتم

دومین پیروزی فصل نماینده البرز باز هم در کرج رقم خورد

 ستارگان سیمرغ البرز 2
صومعه سرا 0

گل های بازی: محمد مولایی ، علی کاظمی