1398/03/19 13:18:08

دومین مرحله از کمک های مردمی جامعه فوتبال استان البرز با همت هیات فوتبال استان پس از جمع آوری و بسته بندی آماده ارسال به مناطق سیل زده کشور می باشد

دومین مرحله از کمک های مردمی جامعه فوتبال استان البرز با همت هیات فوتبال استان پس از جمع آوری و بسته بندی آماده ارسال به مناطق سیل زده کشور می باشد