1398/11/20 17:39:29

 دومین شکست متوالی نماینده البرز در رقابت های فوتبال دسته دوم کشور

هفته هجدهم ليگ دو فوتبال كشور
شهدای رزکان البرز 0
شهرداری ماهشهر 1
 دومین شکست متوالی نماینده البرز در رقابت های فوتبال دسته دوم کشور