1398/06/06 10:56:44

دومین تساوی گل ریحان در ایستگاه سوم لیگ یک

دومین تساوی گل ریحان در ایستگاه سوم لیگ یک

نماینده البرز در هفته سوم لیگ یک پس از 90 دقیقه تلاش به تساوی بدون گل برابر سرخپوشان پاکدشت رضايت دادند.
شاگردان نصرتی با این تساوی 5 امتیازی شدند.