1398/04/29 19:57:29

دومين نشست كميته جوانان و پايه و مديران مدارس فوتبال استان البرز پيرامون بررسي مسائل مربوط به فوتبال پايه و مدارس فوتبال برگزار شد

دومين نشست كميته جوانان و پايه و مديران مدارس فوتبال استان البرز پيرامون بررسي مسائل مربوط به فوتبال پايه و مدارس فوتبال برگزار شد

در اين نشست مباحثي همچون نحوه برگزاري فستيوال و المپياد استعدادهاي برتر ، تشكيل كارگروه و كميته نظارت ،مشكلات مربوط به  مدارس فوتبال و تشكيل انجمن اوليا مورد بررسي قرار گرفت.

 عبدلي مسئول كميته جوانان و پايه هيات فوتبال استان البرز در جمع مديران و نمايندگان مدارس فوتبال گفت:

خيلي از مدارس فوتبال موفق به دريافت مجوز سال ٩٨ شدند و تعدادي هنوز براي دريافت مجوز اقدام ننموده اند

مدارس فوتبالي كه براي تمديد مجوز خود اقدام نكرده اند تفاوتي با مدارس فوتبال غير مجاز نخواهند داشت و قطعا پيگرد قانوني خواهند داشت

ما بحث المپياد و فستيوال استعدادهاي برتر فوتبال و فوتسال كشور را پيش رو داريم كه اميدواريم با كمك و همكاري شما مربيان و استعداديابان بهترين تيم را براي اين المپياد آماده نماييم

مدارس فوتبال موظف مي باشند تا تاريخ ١٥ مرداد  انجمن اوليا خود را به هيات فوتبال معرفي نمايند

تغييرات عمده اي در اجرا و برگزاري فستيوال مدارس فوتبال ايجاد شده است كه در فستيوال امسال به چشم اين تغييرات مثبت را خواهيد ديد