1399/04/11 12:53:43

در جريان نشست امروز هيات فوتبال شهرستان هاي استان البرز ، از عليرضا فيروزبخت مسئول روابط عمومي هيات فوتبال ساوجبلاغ به عنوان برترين دپارتمان روابط عمومي هيات هاي شهرستان هاي تابعه البرز در سال ٩٨  تقدير بعمل آمد

در جريان نشست امروز هيات فوتبال شهرستان هاي استان البرز ، از عليرضا فيروزبخت مسئول روابط عمومي هيات فوتبال ساوجبلاغ به عنوان برترين دپارتمان روابط عمومي هيات هاي شهرستان هاي تابعه البرز در سال ٩٨  تقدير بعمل آمد