1397/12/01 10:45:36

دربي البرز به سود جاويد به پايان رسيد/جاويد البرز به صعود اميدوار شد


 سومين روز از مسابقات مناطق كشور
رده هفده سال به ميرباني هشتگرد با سه ديدار پيگيري شد كه در مهمترين آنها دو نماينده البرز (البرز شهر جديد و جاويد كرج ) به مصاف هم رفتند كه تيم جاويد موفق شد حريف خود را با نتيجه سه بر صفر شكست دهد تا به جمع مدعيان صعود به دور بعد اضافه شود
 احسان خدابنده دو گل و  محمد مالمير يك گل براي جاويد به ثمر رساندند.

دربي البرز به سود جاويد به پايان رسيد/جاويد البرز به صعود اميدوار شد


 سومين روز از مسابقات مناطق كشور
رده هفده سال به ميرباني هشتگرد با سه ديدار پيگيري شد كه در مهمترين آنها دو نماينده البرز (البرز شهر جديد و جاويد كرج ) به مصاف هم رفتند كه تيم جاويد موفق شد حريف خود را با نتيجه سه بر صفر شكست دهد تا به جمع مدعيان صعود به دور بعد اضافه شود
 احسان خدابنده دو گل و  محمد مالمير يك گل براي جاويد به ثمر رساندند.

دو ديدار ديگر اين گروه نيز با نتيجه سه بر صفر به پايان رسيد

در ديدار اول نماينده اراك تيم سياه جامگان قم را شكست داد و در ديگر ديدار تيم آريا پارس تهران موفق شد تيم پاسارگاد خرم آباد را شكست دهد

در حال حاضر تيم آريا پارس تهران با ٩ امتياز صدر نشين گروه،جاويد با شش امتياز دوم و آبي پوشان اراك با ٥ امتياز در رده سوم جدول شانس هاي صعود به دور بعد مسابقات مي باشند