1398/12/03 10:27:21

داوود عنبرستاني سرمربي البرزي تيم ملي فوتبال دانش آموزي ايران در خصوص يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:

داوود عنبرستاني سرمربي البرزي تيم ملي فوتبال دانش آموزي ايران در خصوص يازدهمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي گفت:
باتوجه به شرایط موجود و فشارهای سیاسی و اقتصادی که بر کشور ما از طرف آمریکا و متحدانش وارد است این دوره از انتخابات از حساسیت ویژه برخوردار است
وظیفه شرعی و اجتماعی تمامی مردم ایران است که در انتخابات شرکت نموده و با آگاهی و اطلاعات کامل به اصلح ترین کاندیدا رای دهند