1397/07/02 16:53:44

حضور داور بانوی البرزی (خانم مهناز ذکایی ) در مسابقات فوتبال زیر ۱۶ سال آسیا مغولستان

‍ داور بانوی البرزی (خانم مهناز ذکایی ) در مسابقات فوتبال زیر ۱۶ سال آسیا مغولستان

خانم مهناز ذکایی داور بین المللی البرزی در مسابقات فوتبال زیر ۱۶ سال  آسیا (مغولستان) مورخ ۱۹ سپتامبر داور چهارم دیدار تیم های  پاکستان و هند بودند.
همچنین در ادامه این رقابتها مورخ  ۲۱ سپتامبر داور دو تیم لائوس و هنک کنگ بودند
و امروز ۲۳ سپتامبر داور چهارم بازی بین تیمهای پاکستان و هنک کنگ بودند.
برای این بانوی البرزی آرزوی موفقیت داریم.