1398/02/30 19:22:50

حضور مرادی مسئول واحد فرهنگي هيات فوتبال استان البرز در نشست هم انديشي اوليا و مربيان باشگاه فرهنگي ورزشي انصار

با دعوت باشگاه فرهنگي ورزشي انصار الامام ،مرادي مسئول واحد فرهنگي هيات فوتبال استان البرز در نشست هم انديشي اوليا و مربيان اين باشگاه حضور پيدا كرد و با خانواده ها و افراد حاضر در اين نشست به گفتگو پرداخت

محوريت اين نشست را مي توان بحث و تبادل نظر در مورد مسائل فرهنگي و روان شناسي ورزشي عنوان نمود