1400/06/15 19:29:22

 

بازدید عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته امور استان ها و رئیس دپارتمان جوانان و پایه از هیات فوتبال استان البرز

به  " گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان البرز "  جناب آقای طهمورث حیدری عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و رئیس کمیته امور استان ها به همراه جناب آقای غلامرضا جباری رئیس دپارتمان جوانان و پایه فدراسیون فوتبال و هیات همراه با حضور در هیات فوتبال استان البرز با منصور بیک وردی رئیس هیات فوتبال استان البرز دیدارکردند.

 

در این نشست ضمن صحبت در مورد مسائل امور استان ها، در مورد مسائل مربوط به امور جوانان و پایه نیز بحث و گفتگو شد. همچنین آقای حیدری و جباری با حضور در ساختمان هیات فوتبال استان البرز، از بخش های مختلف بازدید کردند.