1398/11/23 10:50:49

حضور امير غفراني مدير كل ورزش و جوانان و منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز،يوسف سجادي رييس حراست اداره مل ورزش و حميد كريمي مديرعامل باشگاه شهداي رزكان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن

حضور امير غفراني مدير كل ورزش و جوانان و منصور بيك وردي رييس هيات فوتبال استان البرز،يوسف سجادي رييس حراست اداره مل ورزش و حميد كريمي مديرعامل باشگاه شهداي رزكان در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن