1399/12/11 15:34:01

حسن کرمی دبیر کانون صنفی مربیان البرز به عنوان مربی تیم فوتبال جوانان استقلال تهران انتخاب شد

حسن کرمی دبیر کانون صنفی مربیان البرز به عنوان مربی تیم فوتبال جوانان استقلال تهران انتخاب شد

هیات فوتبال استان البرز ضمن عرض تبریک ،برای ایشان از خدا ند متعال موفقیت روز افزون مسئلت می نماید