1397/12/11 10:34:58

جلسه هيات مديره كانون صنفي مربيان ايران به ميزباني استان البرز(كرج ) هم اكنون در باشگاه ميلاد در حال برگزاري مي باشد

پیش از آغاز مراسم تجلیل از مربیان کرج (البرز ) در روز جمعه 10 اسفند ماه جلسه هيات مديره كانون صنفي مربيان ايران به ميزباني استان البرز(كرج ) هم اكنون در باشگاه ميلاد برگزار گردید