1397/03/02 17:54:14

جلسه هم انديشي نائب رييس بانوان هيات فوتبال و مربيان فوتبال و فوتسال استان البرز برگزار شد

جلسه هم انديشي نائب رييس بانوان هيات فوتبال و مربيان فوتبال و فوتسال استان البرز برگزار شد

در این جلسه که با حضور ازمشا ناِب رییس بانوان فوتبال استان البرز برگزار گردید مباحثیاز قبیل مشکلات فوتبال بانوان استان و برنامه ریزی فصل جدید مطرح گردید