1398/05/07 19:52:41

جلسه معارفه سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز با حضور بيك وردي رييس،سعيدي سيرايي نايب رييس و ديگر اعضاي هيات فوتبال استان برگزار شد

جلسه معارفه سرپرست دبيري هيات فوتبال استان البرز با حضور بيك وردي رييس،سعيدي سيرايي نايب رييس و ديگر اعضاي هيات فوتبال استان برگزار شد
محسن عبدلي سرپرست جديد دبييري هيات فوتبال استان در جلسه معارفه گفت:
اميدوارم لايق اين جايگاه باشم و با كمك و همراهي شما همكاران عزيز اتفاقات خوبي را رقم بزنيم
قطعا هرچه در توان داشته باشم خواهم گذاشت تا خانواده بزرگ فوتبال استان البرز را سربلند كنم
از امروز تلاش بالاتري خواهيم داشت تا با سرعت بيشتري رو به جلو پيش برويم