1398/08/13 11:26:48

ثنا صادقي بازيكن با استعداد تيم هيات فوتبال استان البرز  نيز به تیم ملی دعوت شد

با اعلام فدراسيون فوتبال ج.ا ايران
اردوي تيم ملي فوتبال زير بيست و سه سال  سال ايران در بخش بانوان از تاريخ ١٧ آبان ماه به مدت ٥ روز در مركز ملي فوتبال ايران  برگزار خواهد شد
ثنا صادقي بازيكن با استعداد تيم هيات فوتبال استان البرز  نيز به اين اردو دعوت شده است