1397/04/30 19:38:25

 تيم ملی فوتبال 14 سال  در دیداری دوستانه برابر تیم نوجوانان پور البرز به پیروزی دست یافت.

 تيم ملی فوتبال 14 سال  در دیداری دوستانه برابر تیم نوجوانان پور البرز به پیروزی دست یافت.


به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در ادامه اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال 14 سال ، دیدار دوستانه ای بین تیم نوجوانان پور البرز و تیم ملی 14 سال برگزار شد.نتیجه این دیدار پنج  بر صفر به سود تیم ملی فوتبال 14 سال به پایان رسید.

ارشیا حاتمی،رئوف افراسیاب،محمدرضا کوشکی،یادگار رستمی و امیر ابراهیم زاده برای تیم ملی فوتبال 14سال گلزنی کردند.داوران این مسابقه آقایان عباس وسیله بر،امین اسماعیل آزاد و سهیل کوچکی همگی از کرج بودند.