1398/11/23 10:53:30

تيم فوتبال #پور نماينده استان البرز در ليگ نوجوانان مناطق كشور در آخرين ديدار خود امروز به مصاف تيم شموشك كرد كوي رفت كه اين ديدار با نتيجه يك بر صفر به سود نماينده كرد كوي به پايان رسيد

#ليگ_مناطق
تيم فوتبال پور نماينده استان البرز در ليگ نوجوانان مناطق كشور در آخرين ديدار خود امروز به مصاف تيم شموشك كرد كوي رفت كه اين ديدار با نتيجه يك بر صفر به سود نماينده كرد كوي به پايان رسيد