1398/06/05 20:01:40

تكليف چهار تيم نيمه نهايي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال پسران مشخص شد

تكليف چهار تيم نيمه نهايي المپياد استعدادهاي برتر فوتبال پسران مشخص شد

به گزارش روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز پنجمين روز از المپياد استعدادهاي برتر فوتبال پسران كشور عصر امروز سه شنبه ٥ شهريور ماه با انجام چهار ديدار در مرحله يك چهارم نهايي به پايان رسيد تا تكليف چهار تيم راه يافته به مرحله نيمه نهايي اين المپياد روشن شود

نتايج ديدار هاي يك چهارم نهايي به شرح دير است:


البرز(الف) ٠ - فارس ٢

لرستان ٠ - خوزستان ١

توابع تهران ٠ - تهران ٢

آذربايجان شرقي ٠ - البرز(ب) ١

صبح فردا چهارشنبه در روز پاياني اين المپياد ديدار هاي نيمه نهايي از ساعت ٩:٣٠ صبح طبق برنامه برگزار خواهد شد :

فارس - خوزستان

البرز(ب) - تهران

لازم به توضيح مي باشد ديدار هاي رده بندي و فينال مسابقات فردا در نوبت عصر همراه با برگزاري مراسم اختتاميه ،اهداي جام قهرماني و مدال به تيم هاي مقام آور انجام خواهد پذيرفت