1398/03/27 10:31:36

تقدير از  امام جمعه شهرستان ماهدشت به پاس حسن توجه ايشان به فوتبال و فوتسال اين شهرستان

تقدير از  امام جمعه شهرستان ماهدشت به پاس حسن توجه ايشان به فوتبال و فوتسال اين شهرستان

پس از اتمام جلسه مسئولين هيات فوتبال استان البرز ، شوراي شهر و هيات فوتبال شهرستان ماهدشت ، حاضرين جهت استفاده از بيانات و راهنمايي هاي حجت الاسلام عظيم زاده امام جمعه محترم شهر ماهدشت و اهدا تقدير نامه هاي اعضاي هيات فوتبال شهرستان ماهدشت  در دفتر حجت الاسلام عظيم زاده حضور يافتند و لوح هاي سپاس توسط بيك وردي رييس هيات فوتبال استان و ايليات رييس هيات فوتبال شهرستان ماهدشت به حاضرين اهدا گرديد

در پايان نيز بيك وردي  از حجت الاسلام عظيم زاده به دليل حسن توجه ايشان به ورزش به خصوص فوتبال تقدير و تشكر نمود