1398/11/12 10:28:35

بيرانوند بزني عضو شوراي شهر كرج بعد از پيروزي تيم هيات فوتبال البرز در مقابل همياري اروميه به همراه بيك وردي رييس، پيله ور نايب رييس بانوان و عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز در اردو اين تيم حضور پيدا كردند

بيرانوند بزني عضو شوراي شهر كرج بعد از پيروزي تيم هيات فوتبال البرز در مقابل همياري اروميه به همراه بيك وردي رييس، پيله ور نايب رييس بانوان و عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز در اردو اين تيم حضور پيدا كردند

 

سركار خانم بيرانوند بزني عضو شوراي شهر كرج در جمع تيم هيات فوتبال البرز گفت:
 از نزديك شاهد درخشش و پيروزي شما در مقابل نماينده اروميه بودم.شما باعث افتخار ورزش استان البرز هستيد و تلاش شما با وجود تمام محدوديت ها ستودني است
اين پيروزي ارزشمند را به شما و جامعه ورزش استان البرز تبريك مي گويم و اميدوارم بنده را نيز عضو كوچكي از خانواده بزرگ فوتبال استان البرز بدانيد
با كمك و همراهي آقاي بيك وردي رييس هيات فوتبال تمام سعي و تلاشمان را خواهيم كرد تا پتانسيل هاي لازم را براي درخشش و موفقيت شما فراهم كنيم