1399/10/01 18:32:07

به مناسبت هفته پرستار ، منصور بیک وردی رییس و دیگر اعضای هیات فوتبال استان از حسین هادی عضو کمیته آموزش این هیات به نمایندگی از تمام پرستاران زحمتکش کشور عزیزمان تقدیر و تشکر نمودند

به مناسبت هفته پرستار ، منصور بیک وردی رییس و دیگر اعضای هیات فوتبال استان از حسین هادی عضو کمیته آموزش این هیات به نمایندگی از تمام پرستاران زحمتکش کشور عزیزمان تقدیر و تشکر نمودند