1398/10/17 17:47:04

به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سليماني ،دو تيم گل ريحان البرز و آرمان گهر سيرجان به همراه تيم داوري پيش از آغاز اين ديدار در مراسمي با هماهنگی هیات فوتبال استان البرز ياد و خاطره اين شهيد والا مقام را زنده نگاه داشتند

 

به مناسبت شهادت سردار دلها حاج قاسم سليماني ،دو تيم گل ريحان البرز و آرمان گهر سيرجان به همراه تيم داوري پيش از آغاز اين ديدار در مراسمي با هماهنگی هیات فوتبال استان البرز ياد و خاطره اين شهيد والا مقام را زنده نگاه داشتند