1397/06/27 16:51:27

كلاس دانش افزايي مربيان داراي مدرك C ايران صبح امروز سه شنبه 27 شهریور  در مجموعه ورزشي شريعتي کرج برگزار شد

كلاس دانش افزايي مربيان داراي مدرك C ايران صبح امروز سه شنبه 27 شهریور  در مجموعه ورزشي شريعتي کرج برگزار شد

وظیفه تدریس این دوره از کلاس ها را آقاي كيومرث دهقان پور عهده دار بود

لازم به توضیح می باشد مراسم اختتامیه این کلاس با حضور آقایان بیک وردی ریاست هیات فوتبال ،عابد مدیر رسانه و جبارپور مدیر کمیته آموزش هیات برگزار گردید.