1396/04/21 18:30:26

برگزاري جلسه هم انديشي نواب روسا شهرستان ها،مربيان و داوران استان البرز

برگزاري جلسه هم انديشي نواب روسا شهرستان ها،مربيان و داوران استان البرز

ازمشا نائب رييس بانوان هيات فوتبال البرز هدف از تشكيل اين جلسه را اين گونه عنوان نمودند؛
بررسي مشكلات پيش رو بانوان فعال در رشته ورزشي فوتبال و ارائه راهكار قابل اجرا در اين خصوص، برگزاري فستيوال فوتبال دختران زير سيزده سال مرداد ماه در سطح شهرستان ها ،برگزاري فستيوال دختران زير سيزده سال در استان البرز و اعزام منتخبين به فستيوال كشوري،تشكيل تيم فوتسال بانوان شاغل در استان بزودي،فعال نمودن فوتسال بانوان در شهرستان ها و أطراف و حومه