1397/06/21 13:17:15

برگزاري اردو تيم ملي نوجوانان ايران براي اعزام به مسابقات آسيايي

با اعلام فدراسيون فوتبال ايران اردوي تيم ملي نوجوانان ايران به منظور آماده سازي مسابقات قهرماني آسيا در كشور مالزي از روز سه شنبه ٢٠ شهريور در مجموعه الياف آغاز و يك هفته به طول خواهد انجاميد.

محمد رضا باقري و اميرحسين عزيزي از استان البرز به اين اردو دعوت شده اند