1398/10/18 13:13:24

با نظر كاربران گامی كانال روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز تيم فوتبال " ستارگان سرخ ماندگار" به عنوان پر طرفدارترين تيم فوتبال در رده پانزده سال استان البرز در فصل ٩٨ انتخاب گرديد

با نظر كاربران گامی كانال روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز تيم فوتبال " ستارگان سرخ ماندگار" به عنوان پر طرفدارترين تيم فوتبال در رده پانزده سال استان البرز در فصل ٩٨ انتخاب گرديد