1398/01/28 10:28:34

با حكمي از سوي سردار مولايي فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) استان البرز ،مهندس بيك وردي به سمت رياست هيات فوتبال بسيج اين سازمان منصوب گرديد

با حكمي از سوي سردار مولايي فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) استان البرز ،مهندس بيك وردي به سمت رياست هيات فوتبال بسيج اين سازمان منصوب گرديد