1397/11/27 10:39:08

افتخاري بزرگ براي جامعه بزرگ ورزش استان البرز

 هيات اسكيت استان البرز به عنوان برترين هيات اسكيت كشور در سال ٩٧ انتخاب گرديد

افتخاري بزرگ براي جامعه بزرگ ورزش استان البرز

 هيات اسكيت استان البرز به عنوان برترين هيات اسكيت كشور در سال ٩٧ انتخاب گرديد


جناب آقاي محمود رنجبر رياست محترم هيات اسكيت استان البرز اين انتخاب شايسته نشان از لياقت و شايستگي شما و اسكيت بازان البرزي است.

ضمن عرض تبريك خدمت شما و جامعه بزرگ ورزش استان البرز ، از خداوند متعال استمرار موفقيت را براي شما خواستاريم و اميدواريم در ضل توجهات حضرت ولي عصر(عج) همواره براي استان عزيزمان البرز افتخار آفرين باشيد

 روابط عمومي هيات فوتبال استان البرز