1398/05/09 19:33:39

سیستم اتوماسیون اداری هیات فوتبال البرز در حضور رییس فدراسیون فوتبال افتتاح شد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،سیستم‌ اتوماسیون هیات فوتبال البرز امروز با حضور رییس فدراسیون، بيك وردي رييس و سعيدي سيرايي نايب رييس و عبدلي دبير هيات فوتبال استان البرز هيات افتتاح شد.
این سیستم در ارتباط برخط با اتوماسیون مرکزی فدراسیون فوتبال خواهد بود.
رییس فدراسیون فوتبال در حاشیه این مراسم،درباره تاکید بر تحقق الزامات مربوط به ورزشگاهها عنوان کرد:فرآیند مربوط به تجهیز ورزشگاهها از سال های گذشته آغاز شده بود.برای مثال،در مقطعی از زمان موضوع نور ورزشگاهها مورد صریح قرار گرفت،در بازه زمانی دیگر موضوع محل های تشریفاتی ورززشگاهها شامل وی آی پی و سی آی پی و در نهایت در پایان فصل گذشته مقرر گردید مرحله پایانی این فرآیند مورد تاکید باشد.
وی افزود:بر این اساس،مبحث مرتبط با فرآیند تجهیز در مرور زمان آغاز شده بود و برای شروع فصل آتی می بایست سه فاز پایانی شامل دوربین ورزشگاهها،بلیط فروشی الکترونیک و صندلی های شماره دار در ورزشگاههای لیگ برتر به مرحله اجرا در بیاید.
رییس فدراسیون همچنین در جمع اعضاي هيات فوتبال استان البرز گفت:من آينده فوتبال را در دو بحث تكنولوژي و كلاس هاي آموزشي ميبينم كه البرز در اين مباحث پيشرو است .تعدادي از تيم هاي ليگ برتري هنوز هيچ اقدامي براي تجهيز استاديوم ها انجام نداده اند ولي نكته قابل توجه اين است كه البرز با وجود نداشتن تيم ليگ برتري پيشنهاداتي براي ميزباني از مسابقات ليگ برتر فوتبال كشور به فدراسيون و سازمان ليگ ارائه داده است.

تاج افزود:چيزي كه واضح مي باشد اين است كه فوتبال استان البرز رو به رشد است و با مديريت بي حاشيه بيك وردي رييس جديد هيات و تلاش و وقت زيادي كه وي و همكارانشان صرف مي كنند ، بنده آينده روشني را براي فوتبال البرز پيش بیني ميكنم.سياست فدراسيون فوتبال بر اين اساس است كه در هر استان تمركز روي بخش به خصوص است و در البرز عمده تمركز فدراسيون بحث داوران و جوانان و پايه است.