1396/04/24 18:55:52

اطلاعیه مهم کمیته جوانان و پایه هیات فوتبال استان البرز

در پی فراخوان استعدادیابی متولدین 82/10/11 بازیکنان زیر 14 سال استان البرز که در تاریخ 96/4/23 در استادیوم شریعتی از ساعت 9:30 صبح الی 12:00 برگزار گردید نزدیک به هشتاد نفر شرکت نموده اند که از میان آنها به وسیله گروه استعدادیابی نفرات ذیل جهت تمرین مجدد در روز سه شنبه ساعت 8:00 صبح در استادیوم شریعتی به اضافه نفراتی که امروز در بازی های نونهالان شرکت نداشته استعدادیابی شوند.

اطلاعیه مهم کمیته جوانان و پایه هیات فوتبال استان البرز

در پی فراخوان استعدادیابی متولدین 82/10/11 بازیکنان زیر 14 سال استان البرز که در تاریخ 96/4/23 در استادیوم شریعتی از ساعت 9:30 صبح الی 12:00 برگزار گردید نزدیک به هشتاد نفر شرکت نموده اند که از میان آنها به وسیله گروه استعدادیابی نفرات ذیل جهت تمرین مجدد در روز سه شنبه ساعت 8:00 صبح در استادیوم شریعتی به اضافه نفراتی که امروز در بازی های نونهالان شرکت نداشته استعدادیابی شوند.

با تقدیم احترام:

 1. امید نظری
 2. پارسا رحیمی
 3. بنیامین مقتدر
 4. علیرضا نوروزی
 5. امیرحسین نجفی
 6. سامان زارع
 7. محمد ناصح
 8. آرین یوسف زاده
 9. محمد جواد رضایی
 10. محمدرضا ناصری
 11. امیر اردوئی آذر
 12. محمد متین سفلائی
 13. اکتای لطفی
 14. ابوالفضل فلاحی
 15. امیر مهدی صفوی
 16. محمد طاها توکلی
 17. محمد امین شاهرخ بیگی
 18. مهران چوبداری
 19. حامد اصیل تاجانی
 20. کاظم قربانی
 21. شایان بختیاری
 22. محمد حسین ایزی
 23. امیرحسین نظر آبادی
 24. امیرحسین مالمیر
 25. محمدرضا جمشیدی
 26. کوروش قباد پور
 27. متین حق وردی
 28. صالح شیخ لر
 29. ابوالفضل رضائی
 30. حسین مولاتی
 31. ابوالفضل دارائی
 32. مبین غفاری
 33. مهدی حسین زاده
 34. احمدرضا ذولفقاری
 35. علی نوری
 36. متین حمیدی

به اضافه دروازبانان:

مهرداد حسابی- علی رازینی- علیرضا میرزایی – آریان روهمند