1397/05/10 18:34:27

اطلاعیه مهم دپارتمان جوانان و پایه در خصوص برگزاری فستیوال مدارس فوتبال شهرستان کرج

اطلاعیه

   نظر به اینکه مقرر است فستیوال زیر10 و 12 سال شهرستان کرج روز یک شنبه و دوشنبه مورخ 14/5/97 الی 15/5/1397 برگزار گردد. لذا مسئولین محترم مدارس فوتبال دارای مجوز و تمدید شده سال 1397 می­توانند تا روز شنبه مورخ 13/5/97 جهت ثبت نام به واحد جوانان و پایه هیات فوتبال مراجعه نمایند.

شرایط و مدارک:

 1. تصویر شناسنامه بازیکن (صفحه اول)
 2. تصویر شناسنامه پدر یا مادر (صفحه اول و دوم)
 3. عکس 3*4 یک قطعه
 4. بیمه ورزشی معتبر
 5. ارائه فیش واریزی به مبلغ 000/000/3 ریال به شماره حساب هیات فوتبال (برای سنین 12 سال)
 • ارائه فیش واریزی به مبلغ 000/500/2 ریال به شماره حساب هیات فوتبال (برای سنین 10 سال)
 1. تعداد 14 بازیکن متولدین 11/10/1385 به بالا به همراه مربی و سرپرست(برای سنین 12 سال)
 • تعداد 12 بازیکن متولدین 11/10/1387 به بالا به همراه مربی و سرپرست (برای سنین 10 سال)
 1. پرداخت حق عضویت فدراسیون فوتبال11- مدرک شناسایی عکسدار بازیکن(یکی از مدارک ذیل)
 2. 10- تکمیل البوم ورزشی
 • شناسنامه عکسدار
 • دفترچه بیمه
 • گواهی تحصیلی عکسدار