1398/09/26 14:57:21

اطلاعيه مهم دپارتمان مسابقات هيات فوتبال استان البرز

اطلاعيه مهم دپارتمان مسابقات هيات فوتبال استان البرز
قابل توجه مربیان محترم تیمهای حاضر در ليگ هاي  فوتبال استان
بدینوسیله به اطلاع می رساند با توجه به بارش باران و شرايط نامناسب زمين مسابقه كليه مسابقات در روز سه شنبه ٢٦ آذر ماه لغو گرديده و به تاريخ ديگري موكول ميشود .